img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ НА ВИПИСКАХ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ PDF Друк
Середа, 05 липня 2017, 09:34

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичниїх осіб-підприємців та громадських формувань» ( далі по тексту – Закон) має  низку кардинальних змін, які вплинули на діяльність у сфері і державних закупівель.

Стаття 11 Закону регулює питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту – ЄДР).

Згідно пункту п’ятого частини 2 зазначеної статті, відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі. Згідно частині 4 зазначеної статті, виписка формується за результатами реєстраційної дії. Виписки для проставлення апостилю надаються протягом 24 години після находження запиту, крім вихідних та святкових днів.


Видача виписок для  з ЄДР передбачена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції   України  10  червня  2016 року № 1657/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969 (далі – Порядок).

Головним територіальним управління юстиції у Житомирської області на виконання Закону та Порядку, реалізовано можливість отримання виписок у паперовій формі для проставлення апостилю у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.


У разі необхідності легалізації документів про юридичну особу, в тому числі громадське формування чи фізичну особу-підприємця заявник повинен звернутися до державного реєстратора відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області (далі по тексту – державний реєстратор), який за допомогою програмних засобів ведення ЄДР, формує та роздруковує запит встановленого зразка,  на якому заявник проставляє свій власний підпис.

Під час прийняття запиту державний реєстратор встановлює особу заявника за документом, що посвідчує особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.


У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

З запитом подаються дві квитанції:

-  квитанція про внесення плати за надання виписки з ЄДР. Плата за надання виписки з ЄДР для проставлення апостиля становить 0,05 прожиткового мінімуму (80,00 грн) Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімум для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відомостей з ЄДР, та округляються до найближчих 10 гривень;

- квитанція про оплату послуги з проставлення апостиля (крім випадку, коли заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля).


Плата за проставлення апостиля становить для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51,00 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів громадян

( 85,00грн).

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостилю на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян. У такому випадку громадянин пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною посадовою особою виготовляється копія та долучається до поданої заяви. Без квитанції/копії документів, що підтверджує право на звільнення від сплати документи не приймаються.


Виписка з ЄДР, копія запиту щодо надання виписки та документ про оплату послуг з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої сплати, державним реєстратором передаються уповноваженій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області для проставлення на такій виписці апостиля відповідно до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року № 1419/27864.

Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує відповідну заяву та реєструє ії у Електронному реєстрі апостилів із зазначенням дати і часу реєстрації, а також виготовляє електроні копії документів шляхом сканування та розміщення їх у Електронному реєстрі апостилів за допомогою програмних засобів його ведення в день подання виписки. На сформованій заяві проставляння власного підпису заявником не здійснюється.


Посадова особа Міністерста юстиції України проставляє апостиль на виписці з Єдиного державного реєстру або відмовляє у його проставленні у строк до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду на проставлення апостиля може бути продовжений до 20 робочих днів, протягом

яких Міністерство юстиції України надсилає запит до відповідного органу, та отримує запитувану ним інформацію.


Посадова особа Міністерства юстиції України передає за допомогою засобів ведення Електронного реєстру апостилів виписки з апостилем або рішення про відмову у проставлення апостиля, а посадова особа відділу реєстрації актів цивільного стану в день отримання електронного апостиля візуалізує його.

Для отримання апостильованої виписки, заявник звертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області пред’явивши документ, що посвідчує його особу.