img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Порядок декларування доходів фізичних осіб за 2015 рік PDF Друк
Вівторок, 19 січня 2016, 15:05

Коростишівська ОДПІ нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», що зареєстрований Міністерством юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743 (далі – Наказ №859), затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – нова форма декларації), що вводиться в дію з 1 січня 2016 року.

Таким чином, фізичі особи – платники податків (далі – ФО ПП), стосовно доходів, отриманих у 2015 році, повинні надати до податкових інспекцій за своєю податковою адресою (місцем проживання, за яким ФО береться на облік як платник податку контролюючому органі) декларацію про майновий стан і доходи за новою формою.

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 норми Закону України від 28.12.2014 №71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон №71) щодо поширення на ФО порядку оподаткування військовим збором, нова форма декларації передбачає визначення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Слід зазначити, що відповідно до підпункту 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Кодексу.

Ставка військового збору складає 1,5 відсотків об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (підпункт 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

При цьому, нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 Кодексу (підпункт 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). Підпунктом 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 Кодексу передбачено, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з такик доходів.

Отже, при отриманні доходів від особи, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів платник податків повинен разом зі визначенням податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб визначити зобов’язання з військового збору. У графі 7 розділу 2 та рядку 24.1 нової форми декларації вказуються суми військового збору, що підлягають сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року.

Крім того, платник податків самостійно у рядку 8 розділу І нової форми декларації визначає категорію:

 • громадянин;
 • особа, яка проводить незалежну професійну діяльність;
 • підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Строки подання декларації залежать від обраної категорії платника, а саме:

 • громадянин та особа, яка проводить незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним (за звітний період 2015 рік останній день подання звітності – 03.05.2016);
 • підприємець – протягрм 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року) (за звітний період 2015 рік останній день подання звітності – 09.02.2016).

Одним із нововведень є зазначення платниками податків відомостей щодо отриманих доходів, які не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (стаття 165 Кодексу), та загальної річної суми доходу.

Зазначаємо, що стосовно доходів, отриманих у 2015 році, застосовуються наступні ставки податку на доходи фізичних осіб:

 • 15 відсотків бази оподаткування – щодо доходів (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2 – 167.6 статті 167 Кодексу), які не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;
 • 20 відсотків, – якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення. Самозайняті особи застосовують ставку 20 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати;
 • подвійна ставка податку (30 або 40 відсотків) – до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею, грошові виграші у спортивних змаганнях) на користь резидентів або нерезидентів;
 • 20 відсотків – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 Кодексу). Перелік пасивних доходів визначено підпунктом 167.5.3 пункту 167.5 статті 167 Кодексу, до яких, зокрема, відноситься інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 • 5 та 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу, зокрема, при операціях з успадкування (дарування) та операціях з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна.

При декларуванні доходів за результатами 2015 року платникам податків слід враховувати, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, становить 1218 гривень.

 

Неоподатковуваний розмір добових у 2016 році.

Коростишівська ОДПІ повідомляє, щодо обкладеного ПДФО доходу платника податку, як і раніше, не включаються добові витрати в межах території України — не більш як 0,2 розміру мінзарплати, установленої законом станом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінзарплати (пп. 170.9.1 ПКУ).

Тобто такий неоподатковуваний розмір добових у 2016 році становить 275,60 грн — для відряджень по Україні та 1033,50 грн — для закордонних відряджень.

Для добових витрат, які не оподатковуються,  також залишилася обов’язкова умова щодо підтвердження зв’язку відрядження з господарською діяльністю підприємства.

За наявності підтвердних документів немає обмежень для визнання витрат, понесених у відрядженні, згідно з П(С)БО 16 «Витрати». А отже, такі витрати впливають на фінрезультат.

Сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад установлені норми включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та, відповідно, відображається у формі № 1ДФ як додаткове благо з ознакою доходу «126».

 

З бази обкладення ПДВ виключено акциз

 

Закон України № 909-VIII від 24.12.2015 р, який набрав чинності з 1 січня 2016 року  вніс важливу зміну до пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що цей пункт визначає базу оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів чи послуг. Так, тепер у ньому зазначено, що акцизний податок на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до бази оподаткування ПДВ.

 

Книга обліку і витрат тепер в електронному вигляді

 

З 1 січня 2016 року запрацювала послуга електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків», впроваджена Державною фіскальною службою. У підсистемі такого сервісу передбачено режим «Ведення Книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації» для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування.

Підприємці, які хочуть скористатися такою послугою, укладають договір з податковою інспекцією за місцем обліку на отримання посиленого сертифікату відкритих ключів, за допомогою яких у сервісі можна сформувати заяву на реєстрацію Книги та надіслати її до податкової інспекції за допомогою засобів електронного зв'язку.

Податкова інспекція після реєстрації заяви протягом 3 робочих днів формує та надсилає повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням її реєстраційного номера та дати реєстрації.

 

У якому розмірі в 2016 році нараховується ЄСВ із зарплати інвалідів.

Коростишівська ОДПІ повідомляє, що ЄСВ для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, установлюється в розмірі 8,41% бази нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів.

ЄСВ для підприємств й організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, якщо фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, установлюється в розмірі 5,3% бази нарахування ЄСВ.

ЄСВ для підприємств й організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, якщо фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, установлюється в розмірі 5,5% бази нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів.

Відповідні ставки ЄСВ передбачають ч.ч. 13 і 14 ст. 8 Закону про ЄСВ.

Вони не зазнали змін у зв’язку із набранням чинності із 01.01.2016 р. Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII, яким уведено ставку ЄСВ у розмірі 22% для решти страхувальників.

 

 

В якому розмірі у 2016 року сплачувати ЄСВ підприємцями.

Фізособи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують ЄСВ, як і інші платники ЄСВ з 1 січня 2016 року за ставкою 22%.

Оскільки з 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII (даліЗакон № 909) внесено низку змін до Закону України «Про  збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі ? Закон № 2464).

Порядок визначення бази нарахування ЄСВ порівняно з минулим роком не змінився. Так її визначають:

 • фізособи – підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (крім пенсіонерів  за віком та інвалідів, які отримують пенсію чи соціальну допомогу) самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ (34450 грн) і не менше за розмір мінімального страхового внеску (з 01.01.2016 р. – 303,16 грн (1378 грн х 22%));
 • фізичні особи – підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховують ЄСВ тільки за місяці, у яких вони отримали дохід (прибуток) у межах максимальної величини й не менше розміру мінімального страхового внеску. У тих місяцях, у яких вони  не отримали доходу (прибутку) вони мають право (а не зобов’язані) визначити базу нарахування ЄСВ з дотриманням мінімального й максимального її розміру.

 

Транспортний податок платитимуть не усі.

 

Починаючи з 1 січня 2016 року оподатковуватимуться транспортним податком легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 750 розмірів мінімальної заробітної плати (1033500 грн), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року на 2016 рік. Така вартість визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки перемикання, пробігу легкового автомобіля.

Ставка податку складає (за рік) – 25 000 грн за автомобіль.

 

 

Новий розмір мінімальної заробітної плати

 

Починаючи з 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24.12.2015 р. № 928 ? VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Цим законом встановлено мінімальну заробітну плату в такому розмірі (на місяць):

 1. з 1 січня - 1378 гривень;

2.   з 1 травня - 1450 гривень;

3.   з 1 грудня - 1550 гривень.

 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений на рівні мінімальної заробітної плати.

Даний закон опублікований в спеціальному випуску газети "Голос України" № 250 (6254) від 31.12.2015 р, а також на сайті Верховної ради України.

 

 

Громадяни можуть скористатись електронним кабінетом

 

Електронний кабінет платника податків – це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може без використання спеціально встановленого клієнтського застосування.

Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків та Державної фіскальної служби України з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

За допомогою даного сервісу платник податків має змогу:

– підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді;

– переглядати дані про стан розрахунків з бюджетом (картки особових рахунків).

Для роботи з кабінетом платника податків необхідно мати:

– комп’ютер з встановленою операційною системою Windows (версії від Windows XP SP3 до Windows 8), підключений до мережі Інтернет;

– електронні ключі, видані Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів (АЦСК ІДД – http://acskidd.gov.ua/);

– бажано мати встановленим Microsoft .NET версії 4.0 або вище (у разі відсутності, Вам буде запропоновано встановити її автоматично).

 

 

Податкова соціальна пільга.

Розмір податкової соціальної пільги (далі — ПСП) визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи (із розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

У 2016 році податкова соцпільга лишається на рівні 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це прописано не в п. 1 р. XIX «Прикінцевих положень» Податкового кодексу, а в пп. 169.1.1 ПКУ.

Таким чином, розмір загальної ПСП, на яку має право платник податку, становить у 2016 році 689 грн.

Підвищену ПСП установлено для:

 • платника податку, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років, — у розмірі 100% загальної соцпільги (689 грн) із розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ);
 • осіб, зазначених у пп. 169.1.3 ПКУ, — 150% загальної податкової соцпільги (1033,50 грн);
 • осіб, зазначених у пп. 169.1.4 ПКУ, — 200% загальної суми податкової соцпільги (1378 грн).

Протягом 2016 року граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме 1930 грн.

Окрім того,  граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку й у розмірі, які передбачені пп. 169.1.2 та пп.пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначається як добуток граничного розміру для застосування ПСП і відповідної кількості дітей.

 

Як зареєструвати касовий апарат у податковій інспекції?

 

Згідно із Законом України від 6.07.1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» для реєстрації касового апарату (далі РРО) суб’єкт господарювання подає до податкової інспекції:

 1. заяву про реєстрацію касового апарату за формою № 1-РРО (додаток 1);
 2. копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності чи користування РРО;
 3. копію документа на право власності або іншого документа, що дає  право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватись касовий апарат;
 4. копію договору суб'єта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт касового апарату.

 

Детальніші консультації можна отримати у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Шевченка, 1 та за телефоном: 5-23-80.

 

 

Нюанси відображення в розрахунку 1ДФ мобілізованих працівників

 

Коростишівська ОДПІ повідомляє, що в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, з якими укладений письмово трудовий договір.

Працівники, які знаходилися в штаті і були призвані на строкову  військову службу, військову службу по призову під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, яка загрожує національній безпеці, в графі "Працювало за трудовими договорами" податкового розрахунку по ф. 1ДФ не вказуються