Відповідальність за несвоєчасну сплату зобов’язань Друк
Вівторок, 19 березня 2019, 09:58

Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податково­го кодексу у разі якщо платник подат­ків не сплачує узгоджену суму грошо­вого зобов'язання протягом стро­ків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до від­повідальності у вигляді штрафу у та­ких розмірах:


ü при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за остан­нім днем строку сплати суми гро­шового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

ü при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобо­в'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.


Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 По­даткового кодексу передбачено, що піс­ля закінчення встановлених цим Кодек­сом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму подат­кового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошо­вого зобов'язання платником податків — після спливу 90 днів, наступних за остан­нім днем граничного строку сплати гро­шового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

 


Пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, нарахову­ється на суму податкового боргу (вклю­чаючи суму штрафних санкцій за їх на­явності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової став­ки Нацбанку України, діючої на кожен такий день виникнення такого податкового боргу (п. 129.4 цієї статті).


Сектор комунікації ГУ ДФС у Житомирській області