Документи, необхідні для призначення пенсії Друк
П'ятниця, 21 жовтня 2016, 10:32

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 31.07.2014 за № 895/25672, (із змінами)  до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера  облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті);

2) документи про стаж. Основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004, є трудова книжка.

Крім трудової книжки подаються також військовий квиток, диплом (денна форма навчання), свідоцтва про народження дітей (за наявності таких). Копії названих документів засвідчуються адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органів Пенсійного фонду. Якщо підтвердженням відповідного періоду роботи є довідка підприємства, установи, організації, то подається оригінал цієї довідки.

Крім зазначених вище документів (їх можна назвати основними), подаються інші, зокрема: для реалізації права на обчислення стажу роботи в полуторному розмірі (в подвійному) за період роботи до 1 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген подаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до цих районів.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків.

Періоди страхового стажу з 01 січня 2004 року підтверджують довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3) У разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців, особа подає довідку про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року із зазначенням у ній назв документів, на підставі яких її видано, їх місце знаходження та адресу, за якою можливо провести перевірку.

Для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.

4) Для призначенні до пенсій надбавок, додаткової пенсії, компенсації та підвищень ветеранам війни, чорнобильцям, Почесним донорам та іншим особам, які мають особливий статус, необхідно надати відповідне посвідчення.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Крім паспорта, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.

Для дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).