img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ PDF Друк
П'ятниця, 19 жовтня 2018, 11:03

Брусилівської районної державної адміністрації про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про схвалення районної Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки».


Мета розроблення проекту: створення в Брусилівському районі дієвої та ефективної системи виховної роботи щодо формування в дітей і молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізовуватись в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.


Мета проведенняелектронноїконсультацій з громадськістю: збір пропозицій та зауважень до вище зазначеного проекту плану заходів.

Текст проекту розпорядження: додається.


Строк поданняпропозицій та зауважень: до 23 листопада.

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного питання та приймаються пропозиції: (04162) 30-4-35.


Контактні особи: Табачна Наталія Ігорівна – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації.

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


 Додаток


Картинки по запросу герб для документів

Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Про схвалення районної Програми

з національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

на 2018-2021 роки

 


Відповідно до Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», п.4 Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді та рішення шістнадцятої сесії обласної ради від 31.05.2018 № 1021 «Про  обласну програму з національно-патріотичного виховання на 2018-2021 роки»:

1. Схвалити  районну Програму з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки (додається).


2. Відділу освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Ариштович О.Д.) подати Програму з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки на розгляд та затвердження сесією районної ради.


3.Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад, громадським організаціям району:

1) Забезпечити  реалізацію заходів Програми у повному обсязі та у визначені строки.

2)  Про хід виконання заходів Програми інформувати відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 20 лютого.


4. Відділу освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 25  лютого інформувати районну державну адміністрацію про хід виконання заходів Програми з проектом відповіді на управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту облдержадміністрації.


5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник голови

райдержадміністрації           /підпис існує/                        Олександр НЕНЮК


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Брусилівської районної

державної адміністрації

16.10.2018 № 255


ПРОГРАМА

з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Брусилівському районі на 2018-2021 р.р.

І.Загальна характеристика районної програми

з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

на 2018-2021 роки (далі - Програма)


1.

Ініціатор розроблення Програми


Брусилівська райдержадміністрація

2.

Нормативні документи

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», обласна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Житомирській області на 2018-2021 роки

 


3.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації


4.

Учасники Програми

Районна державна адміністрація, районна рада, відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчальних закладів району, виконкоми Брусилівської селищної та ставищанської сільської рад


5.

Відповідальні виконавці

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації


6.

Термін реалізації Програми

2018-2021 роки


ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Першочерговим завданням нашої держави є виховання громадянина-патріота. Буремне сьогодення України довело неспроможність подальшого розвитку без ефективної виховної системи, спрямованої на розвиток національної свідомості учнів і молоді, поваги до минулого нашої країни, готовності до дій на захист держави та любові до Батьківщини взагалі.

Сформованість патріотичних почуттів сприяє духовному оздоровленню народу.


Становлення громадянського суспільства передбачає розвиток національної самосвідомості, суттєве перетворення громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості. Основними засадами функціонування громадянського суспільства є гуманізм, свобода, верховенство закону, соціальна справедливість і толерантність, що у свою чергу гарантує умови для зростання добробуту народу.

На сучасному етапі розвитку державотворчих процесів на теренах України патріотизм, як суспільне явище, являє собою нагальну потребу для суспільства та особистості. Тільки громадяни, які є національно свідомими патріотами, здатні виступати суб’єктами в різних сферах життєдіяльності суспільства, що забезпечує країні гідне місце в цивілізованому світі.


Враховуючи Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затверджену Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015, з метою створення в районі системи загального, комплексного, безперервного патріотичного виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини, відродження традиційних цінностей, умов для глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю була розроблена районна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки.


Програмою визначені мета та пріоритетні напрямки національно-патріотичного виховання дітей та молоді.


ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми національно-патріотичного виховання є створення в Брусилівському районі дієвої та ефективної системи виховної роботи щодо формування в дітей і молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізовуватись в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.


Мета програми реалізується через такі завдання:

-       створення системи загального, комплексного, безперервного патріотичного виховання, освіти дітей і молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини, відродження традиційних цінностей;

-       формування національної свідомості крізь призму історичної та культурної спадщини українського народу;

-       створення умов для глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

-       упровадження волонтерських практик у систему виховної роботи;

-       розвиток лідерських якостей, оволодіння прийомами та техніками створення персонального бренду, формування іміджу та креативного мислення лідера.


ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності.


Шляхами та засобами виконання завдань Програми є:

1. впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, шляхом як урізноманітнення форм та методів роботи, так і підвищення рівня професійності кола тих осіб, якими забезпечується зазначений виховний процес;

2. вивчення та впровадження в дію кращих, як регіональних, так і всеукраїнських практик національно-патріотичного виховання дітей та молоді, сприяння розширення мережі інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання молоді;

3. проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня та підготовку спеціалістів, які опікуються питанням національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних, позанавчальних закладах, оздоровчих таборах тощо.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018

2019

2020

2021

Всього витрат на виконання Програми,

(тис. грн.)


1

2

3

4

5

7


районні

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів


кошти небюджетних джерел

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів


 

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей.

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та

результативні показники


Для досягнення мети Програми необхідним є виконання ряду першочергових завдань, а саме:

налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп;

підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у сфері громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання молоді;

підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання.Напрями діяльності і заходи Програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Найменування заходу

Термін вико-нання

Виконавці

Джерело фінансування

(вид бюджету)

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

2018*

2019*

2020*

2021*


1

Налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці відповідних державних структур, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп

1) Проведення засідань координаційних рад з національно-патріотичного виховання

2018- 2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою), громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Підвищення рівня зацікавленості та обізнаності молоді щодо духовно – культурної спадщини України та рідного краю

2) Проведення районних, підтримка та участь у обласних фестивалях, конкурсах, майстер-класах, пленерах, наметових таборах, зльотах, походах та інших заходах різних форматів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів молоді, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, формування патріотичної свідомості молоді, популяризації української культури, мови і народних традицій; залучення молоді до суспільно значущої діяльності, проведення заходів щодо активізації туристично-екскурсійної, краєзнавчої діяльності з вивчення духовно-історичної спадщини України та району

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою), громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Збільшення кількості проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики у сфері патріотичного виховання молоді

2

Підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання

1) Підвищення рівня кваліфікації фахівців з питань національно – патріотичного виховання шляхом участі в семінарах, навчанні, тренінгах

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою), громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень


2) Участь у молодіжних міжнародних, Всеукраїнських семінарах, навчаннях, конференціях, форумах, фестивалях тощо

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою), громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет

У межах кошторисних призначень

Підвищення рівня практичних знань та загального рівня свідомості та самосприйнят-тя молоді, як освіченого, відповідального та духовно багатого громадянина – патріота України

3

Підтримка та популяриза-ція регіональних інноваційних підходів, практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у сфері громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання молоді

1) Систематично проводити заходи, спрямовані на утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей з широким використанням як традиційних, так і інноваційних педагогічних технологій, активних методів виховання та навчання

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою), громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Утвердження в свідомості і почуттях особистосі патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, формування національного самоствердження, любові до рідної землі, держави

2) Організація  та проведення за  участю  дітей та молоді заходів до:

- Дня Соборності України;

- Дня пам’яті героїв  Крут;

- Дня Героїв Небесної сотні

- Міжнародного дня рідної мови;

- Днів пам’яті Тараса Шевченка;

- Дня  Перемоги;

- Дня  Європи ;

- Дня Матері;

- Дня  пам’яті  жертв  політичних  репресій;

- Міжнародного  дня  сім’ї;

- Дня  слов’янської писемності  та  культури;

- Дня  Конституції України;

- Дня Державного  Прапора України;

- Дня Незалежності  України;

- Дня партизанської слави;

- Дня українського козацтва;

- Дня Збройних Сил України;

- Дня української писемності і мови;

- Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні;

- Дня Революції Гідності

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою),

громадські організації

(за згодою)

районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, формування національного самоствердження, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України

3) Заходи

«Покрова героїв»

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою),

громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Ушанування пам’яті Українських січових стрільців, мужності й героїзму сучасних захисників України: Героїв Майдану, воїнів АТО; утвердження ідеалів свободи і демократії, збереження історичної пам’яті про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, привернення уваги до осмислення героїчної історії України і рідного краю, виховання патріотизму, національної свідомості, захоплення героїчними подвигами бійців на східному фронті

4) Залучення дітей, молоді різних вікових категорій до участі у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура»

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою),

громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Посилення спроможності протистояти зовнішнім та вунцтрішнім загрозам та викликам.

Підготовка дітей та підлітків з різних навчальних закладів Житомирської області  з метою навчання  та тренування для участі у етапах національно-патріотичних та військово-спортивних ігор

5) Проведення акцій, вишколів, наметових таборів, походів, зборів-походів, військово-спортивних ігор, змагань, інших заходів спрямованих на популяризацію строкової військової служби, військової служби за контрактом та вступу до вищих військових начальних закладів;

залучення допризовної учнівської та студентської молоді до участі у заходах, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

військової підготовки допризовної молоді;

організація відвідування, екскурсії до вищих військових начальних закладів, військових частин та підприємств оборонної галузі

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою),

громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Вдосконалення фізичної підготовки юнаків,прагнення до оволодіння військовими спеціальностями, популяризація військово-прикладних видів спорту. Посилення спроможності протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам та викликам

6) Виготовлення та поширення соціальної реклами  у сфері національно-військово-патріотичному вихованні

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою),

громадські організації

(за згодою)

У межах кошторисних призначень

Популяризація національно-патріотичного виховання дітей та молоді

7) Організація та проведення у бібліотеках книжкових виставок, презентацій видань, інших заходів з національно-патріотичного виховання, спрямованих на висвітлення інформації

2018-2021

Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів району

(за згодою),

виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської  сільської рад

(за згодою),

громадські організації

(за згодою)

Районний бюджет,

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Утвердження в свідомості і почуттях особистосі патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, формування національного самоствердження, любові до рідної землі, держави

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між учасниками програми, контроль за виконанням її заходів здійснює відділ освіти,культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює відділ освіти,культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.


Відділ освіти,культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, як відповідальний виконавець Програми, раз на рік, до 25 лютого, готує та подає  райдержадміністрації та районній раді узагальнену інформацію про стан її виконання.


Начальник відділу освіти, культури,

охорони здоров’я, сім’ї, молоді та

спорту райдержадміністрації                  /підпис існує/                   О.АРИШТОВИЧ