img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Інформація про виконання районного бюджету за 2017 рік PDF Друк
Четвер, 08 лютого 2018, 14:25

На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України відділ фінансів

Брусилівської райдержадміністрації

надає інформацію про виконання районного

бюджету за 2017 рік


Протягом 2017 року до  районного бюджету надійшло 93878,6 тис.грн. Доходи загального фонду склали 92185,1 тис.грн. та спеціального фонду 1693,5 тис.грн.

За 2017 рік до загального фонду районного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1276,1 тис.грн., що складає 182,9% затвердженого показника.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 31,9 тис.грн., що на 6,9 тис.грн. більше запланованого показника.

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) займає податок та збір на доходи фізичних осіб –  84,4 відсотки. Протягом 2017 року до бюджету району надійшло 1076,5тис.грн. даного податку.


Питома вага надходжень адміністративного збору за проведення державної реєстрації в структурі доходів районного бюджету становить 4,2 відсотки, надходження склали 54,1 тис.грн.

Питома вага надходжень адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в структурі доходів районного бюджету становить 11,1 відсотків. До бюджету району надійшло 142,3 тис.грн. даного податку.

Інші надходження районного бюджету склали 3,2 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло 22,1 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ та 9,8 тис.грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. У структурі надходжень доходів спеціального фонду (без урахування між бюджетних трансфертів) зазначені платежі займають відповідно 69,3 % та 30,7%.


Видатки загального фонду районного бюджету за 2017 рік становили 92281,9 тис. грн.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

На видатки по утриманню установ та проведення заходів по галузі «Освіта»  спрямовано кошти у сумі 5250,1 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 84803,0 тис. грн.

По установах культури проведені видатки становлять 169,8 тис. грн.

 


Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 932,5 тис. грн.

Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 4104,8 тис. грн.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 41,5 тис.грн. та 3,6 тис. грн.

Передана медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам до  бюджету Брусилівської селищної ради в сумі 829,6 тис.грн.

Надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на суму 48,7 тис.грн.

 


На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 356,3 тис. грн.

Протягом  2017 року до районного бюджету надійшло з державного бюджету 363,0 тис.грн. базової дотації, 222,5 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що в повному обсязі відповідає запланованому на  2017 рік показнику.

До районного бюджету надійшло субвенцій з державного та місцевих бюджетів на загальну суму 91985,1 тис. грн.

 


Із них :

- виплата допомог сім'ям із дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 26826,6 тис. грн.;

- надання пільг і субсидій населенню на житлово-комунальні послуги – 56118,5  тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –1465,4 тис.грн.;

- утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 1352,5 тис. грн.;

- освітня субвенція – 2349,7 тис.грн.;

- медична субвенція – 829,6 тис. грн.;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок поранення під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 568,2 тис.грн.;

На здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 1270,0 тис.грн.;

- інших субвенцій – 1204,6 тис.грн.

 


По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на суму 2257,1 тис.грн.