Звіт про використання бюджетних коштів районного бюджету за період з 02 квітня по 20 квітня 2018 року Друк
Вівторок, 24 квітня 2018, 13:47

Протягом звітного періоду до загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 66772,93 грн., в т.ч. податок та збір на доходи фізичних осіб – 51702,93 грн. та плати за надання адміністративних послуг - 15070,00 грн.

За звітний період з державного бюджету до районного бюджету отримано:

Базової дотації –26200,00 грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 315600,00 грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 79100,00 грн.


Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 56600,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39408,00 грн.

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2250506,77 грн.


Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 115800,88 грн.


Інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 26986,00 грн.

Протягом звітного періоду з районного бюджету  проведено виплат на загальну суму 2496522,96 грн., в тому числі по галузях:

-  державне управління – 31875,57 грн. в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями за І половину квітня  28550,35 грн. та на оплату предметів та матеріалів 2997,00 грн., оплата послуг – 328,22 грн.

- освіту – 319951,21 грн. в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями за І половину квітня – 302352,15 грн., придбання предметів та матеріалів – 4816,00 грн. та оплату енергоносіїв –  1142,82 грн., оплату послуг – 9097,62 грн.,, видатки на відрядження – 780,00 грн.

На галузь культури спрямовано 6062,11 грн. на виплату заробітної плати за І половину квітня.


Протягом звітного періоду проведено фінансування :

Пільги та субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу – 39408,00 грн.

Проведено видатків на допомоги сім’ям з дітьми – 2250506,77 грн.

Проведено виплати на фінансування будинків сімейного типу та прийомним сім’ям –115800,88 грн.