img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 24.04.2019 № 73 PDF Друк
Вівторок, 21 травня 2019, 15:53

Картинки по запросу герб для документів

УКРАЇНА

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


24.04.2019                                                                                                            № 73


Про   заходи      щодо   легалізації

трудових  відносин, забезпечення

мінімальних гарантій з оплати праці,

підвищення рівня заробітної плати


Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо легалізації трудових відносин та заробітної  плати, підвищення рівня оплати праці працівників в районі.


На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України  П.В. Розенка від 05.09.2018 № 34517/1/1-18 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649 «Про заходи, спрямовані на детінізацію віднисин у сфері зайнятості населення» в районі активізовано роботу щодо легалізації трудових відносин.

Ведеться постійний контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності законодавства про працю, у тому числі в частині легалізації робочих місць, мінімальних гарантій з оплати праці та своєчасної виплати заробітної плати. Спільно з Брусилівською районною філією Житомирського обласного центру зайнятості, Коростишівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області проводяться рейди – обстеження суб’єктів господарювання з метою виявлення найманих працівників, трудові угоди з якими не укладено.


Так, за 2018 рік проведено 84 рейди та 84 обстеження, під час яких виявлено 161 працівника без оформлення трудових відносин. На даний час приватні підприємці та підприємства, в яких виявлено порушення, уклали 161 трудовий договір з працівниками.

Постійно ведеться моніторинг за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Згідно оперативних даних в районі заборгованість із виплати заробітної плати станом на 17 квітня 2019 року відсутня.


Організовано постійну роз’яснювальну роботу серед  керівників і фахівців суб'єктів господарювання, населення району щодо дотримання законодавства з праці.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, в межах компетенції,  вживають відповідні організаційні заходи з метою підвищення рівня заробітної плати на підприємствах відповідних сфер економічної діяльності, недопущення скорочення чисельності працівників, залучення ефективних інвесторів та створення нових робочих місць.


Слід зазначити  позитивну динаміку зростання надходжень до місцевого бюджету та єдиного соціального внеску за результатами підвищення на державному рівні розміру мінімальної заробітної плати і посилення контролю за дотриманням законодавства з праці.

Актуальним залишається питання щодо підвищення рівня оплати праці працівників в районі. За 2018 рік середньомісячна заробітна плата по району становила 5967 грн.

Серед причин, які негативно впливають на рівень оплати праці, є застосування режимів неповної зайнятості працівників, скорочення чисельності працюючих у виробничому секторі економіки, нелегальна виплата заробітної плати.


З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці,  відповідно до статей 6, 16, 24, 28 Закону України „Про місцеві державні  адміністрації" та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.03.2019 № 110 „Про заходи щодо  легалізації трудових  відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати”:

1. Затвердити План спільних заходів з питань детінізації виплати заробітної плати та легалізації трудових відносин на 2019 рік (додається).

2.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад:

1) Узяти під особистий контроль питання щодо забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати,  своєчасної виплати заробітної плати працівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності.

2) Забезпечити ефективну діяльність районної робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення із залученням контролюючих та правоохоронних органів, громадських організацій та представників виконавчих органів Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад.

3) З метою координації спільних дій та здійснення моніторингу щодо результатів діяльності робочої групи надавати департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щомісяця до 2 числа  узагальнену інформацію про проведену роботу за формою (відповідно до спільного листа облдержадміністрації та Головного управління Державної фіскальної служби в області від 12.04.2018 № 2103/47/2-18).

4) Постійно проводити роботу з керівниками суб'єктів господарювання щодо збереження діючих та створення нових робочих місць із заробітною  платою не нижче середньогалузевої.

5) З метою виявлення прихованої зайнятості працівників опрацьовувати за даними головних управлінь Пенсійного фонду України та ДФС України в області причини мінімізації заробітної плати, достовірності запровадження неповного робочого часу суб'єктами господарювання. Результати опрацювання розглядати на засіданнях відповідних робочих груп із запрошенням керівників суб’єктів господарювання.

3. Рекомендувати виконкому Брусилівської селищної ради з урахуванням повноважень, предбачених статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечити контроль за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення суб’єктами господарювання усіх форм власності на відповідній території.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації:

1) Щомісяця здійснювати моніторинг діяльності робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

2) Здійснювати на підставі статистичної звітності та інформації Головного управління Державної фіскальної служби в області, Головного управління Пенсійного фонду України в області щоквартальний моніторинг рівня заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій з оплати праці у територіальному розрізі.

3) Організувати роз’яснювальну роботу для суб’єктів господарювання, населення району щодо дотримання законодавства з праці.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про виконання розпорядження та Плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення інформувати райдержадміністрацію щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, з проектом відповіді на департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 30.03.2018 № 68 «Про   заходи      щодо   легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати».

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник голови

райдержадміністрації            /підпис існує/                           Олександр НЕНЮК

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Брусилівської районної
державної адміністрації

24.04.2019  № 73

 


План спільних заходів

з питань детінізації виплати заробітної плати та

легалізації трудових відносин на 2019 рік


№з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орган, відповідальний за здійснення заходу

І. Інформаційно-роз'яснювальна робота

1

Розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-сайті райдержадміністрації

Постійно

Відділ організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2

Проведення роз’яснювальної роботи щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин, дотримання законодавства  про працю (семінари, наради, засідання за «круглим столом», публікації у засобах масової інформації)

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Брусилівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), Брусилівська селищна та Ставищенська сільська ради (за згодою)

3

Забезпечення функціонування телефонних «гарячих ліній» з питань дотримання законодавства про працю та негативних наслідків «тіньової» зайнятості, легалізацію трудових відносин роботодавців з найманими  працівниками

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Брусилівська селищна та Ставищенська сільська ради (за згодою)

II. Організація роботи з «ризиковими» суб’єктами господарської діяльності, які  мінімізують виплату заробітної плати та порушують вимоги законодавства про працю

1

Забезпечення ефективної діяльності районної робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Інформування та надання копій матеріалів (актів проведених обстежень, пояснення працівників щодо періоду перебування у трудових відносинах без належного оформлення та суми отриманої заробітної плати, з якої не сплачено відповідні податки та збори) складених за результатами обстежень, в ході яких виявлено факти нелегальної занятості та виплати заробітної плати без сплати відповідних податків та зборів до органів ДФС, Держпраці та Національної поліції України з метою вжиття відповідних контрольно-перевірних заходів.

Залучення до співпраці голів Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад.

Періодичне висвітлення результатів діяльності робочих груп з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення на відповідних сайтах з використанням фотоматеріалів проведених обстежень, рейдів, вивчень

Постійно

Районна робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

2

Забезпечення співпраці з Брусилівською селищною та Ставищенською сільською радами з питань легалізації виплати заробітної плати та виявлення осіб без належного оформлення трудових відносин

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Брусилівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), Брусилівська селищна та Ставищенська сільська ради (за згодою), координаційна рада профспілок Брусилівського району (за згодою)

3

Здійснення вивчення дотримання трудового законодавства, у тому числі в частині легалізації зайнятості, дотримання мінімальних гарантій  з оплати праці  та своєчасної виплати заробітної плати на суб'єктах господарювання, які проводять свою діяльність на орендованих площах підприємств, установ, організацій державної та комунальної власності, а також тих, які отримали кошти місцевих бюджетів для здійснення господарської діяльності, надання послуг, виконання робіт (поточний, капітальний ремонт, реконструкція, будівництво, пільгові перевезення та інше)

Постійно

Районна робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, Брусилівська селищна рада (за згодою)

4

Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, у тому числі у складі робочих груп з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення

Постійно

Координаційна рада профспілок Брусилівського району (за згодою)

 


Керівник апарату

райдержадміністрації              /підпис існує/                                                   Любов ПАВЛЮК