img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 23.09.2019 № 153 PDF Друк
Середа, 09 жовтня 2019, 16:08

Картинки по запросу герб для документів

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


23.09.2019                                                                                                          № 153


Про організацію складання проектів місцевих

бюджетів на 2020 рік та їх прогнозів

на 2021-2022 роки


Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 ,.Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р „Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки” (зі змінами) та від 18 квітня 2018 року № 315-р „Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки”, враховуючи лист Міністерства фінансів України від 05 вересня 2019 року № 05110-14-6/22284 „Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки”, з метою забезпечення своєчасного складання проектів районного та інших місцевих бюджетів на 2020 рік та їх прогнозів на 2021 -2022 роки:


1.  Затвердити план заходів з підготовки проекту районного бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки (далі - План заходів), що додається.


2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації - головним розпорядникам коштів районного бюджету - забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.


3. Відділу фінансів райдержадміністрації забезпечити:

1) організацію роботи з підготовки та затвердження проекту районного бюджету на 2020 рік  відповідно до Бюджетного кодексу України та складання його прогнозу на 2021-2022 роки;

2) формування дохідної частини місцевих бюджетів району на 2020 рік відповідно до показників соціально-економічного розвитку з урахуванням тенденцій надходжень до відповідних бюджетів, наявної податкової бази та заходів, що вживатимуться для залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів;

3) неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними установами;

4) спрямування коштів місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері;

5) координацію роботи щодо складання, розгляду та затвердження Брусилівською cелищною та Ставищенською сільською радами проектів місцевих бюджетів на наступний рік у термін до 25 грудня 2019 року;

6)  у разі делегування на 2020 рік повноважень щодо виконання окремих функцій органів місцевого самоврядування іншим органам місцевого самоврядування враховувати необхідність передачі міжбюджетних трансфертів з відповідних місцевих бюджетів за механізмом, передбаченим Бюджетним кодексом України.

7) забезпечити належну реорганізацію та оптимізацію закладів освіти  та культури відповідно до нормативно-правових актів, планів та стратегій трансформації зазначених галузей.


4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 


Перший заступник голови

райдержадміністрації          /підпис існує/                               Олександр НЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Брусилівської

районної державної адміністрації

23.09.2019       № 153

 

ПЛАН

заходів з підготовки проекту районного бюджету на 2020 рік

та прогнозу на 2021 -2022 роки


з/п

Заходи

Виконавці

Орієнтовний термін виконання

1.

Надати відділу фінансів райдержадміністрації прогнозні показники надходжень доходів до районного бюджету на 2020 рік і два наступні бюджетні періоди (2021-2022 роки):

1) у розрізі платежів з відповідними обґрунтуваннями

Головне управління державної податкової служби в області (за згодою)

До 01.11.2019

2) власних надходжень бюджетних установ з детальним обґрунтуванням

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

У термін подання бюджетного запиту до відділу фінансів райдержадміністрації

2.

Здійснити моніторинг діючої мережі бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, та продовжити роботу щодо її оптимізації та упорядкування з урахуванням динаміки кількості отримувачів послуг

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

До 15.10.2019

3.

Розробити інструкцію з підготовки бюджетних запитів та після реєстрації її у Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області довести до головних розпорядників коштів районного бюджету

Відділ фінансів райдержадміністрації

До 15.10.2019

4.

Довести до головних розпорядників коштів районного бюджету орієнтовні обсяги видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік, надходжень до спеціального фонду, виходячи з прогнозу фінансових

Відділ фінансів райдержадміністрації

До 15.10.2019

Продовження додатка

ресурсів, та індикативні прогнозні показники для розрахунку прогнозу видатків районного бюджету на 2021-2022 роки

5.

Надати відділу фінансів райдержадміністрації інформацію про соціально-економічний стан району у 2019 році і прогноз розвитку на 2020 рік та наступні бюджетні періоди (2021-2022 роки) для включення відповідних розрахунків до проекту районного бюджету та пояснювальної записки до нього

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

До 01.11.2019

6.

Забезпечити моніторинг ефективності реалізації регіональних цільових програм та доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

У разі необхідності фінансування у 2020 році видатків, що здійснюються відповідно до регіональних програм, термін дії яких закінчується у 2019 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії або затвердження нових програм

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

До 15.10.2019

7.

Розробити плани діяльності на 2020 рік та наступні два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів), на їх підставі організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня і одержувачами бюджетних коштів із складання бюджетних запитів на 2020 рік (2021-2022 роки)

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

До 01.11.2019

8.

При підготовці бюджетних запитів на 2020 рік:

1) забезпечити дотримання кількісних та вартісних показників, що впливають на розрахунковий обсяг видатків, а також відповідність включених до запиту бюджетних установ районного підпорядкування вимогам статті 90 Бюджетного кодексу України

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

У термін подання бюджетного запиту до відділу фінансів райдержадміністрації

Продовження додатка

2) забезпечити включення результативних показників бюджетних програм, дезагрегованих за статтю з метою забезпечення гендерної рівності

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

У термін подання бюджетного запиту до відділу фінансів райдержадміністрації

3) врахувати комплекс організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності. у тому числі оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження механізму енергосервісу

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

У термін подання бюджетного запиту до відділу фінансів райдержадміністрації

9.

Підготувати та надати відділу фінансів райдержадміністрації:

детальні розрахунки щодо обсягів фінансових ресурсів, необхідних для функціонування відповідної галузі;

бюджетні запити на 2020 рік (2021- 2022 роки) у форматі програмно- цільового методу бюджетування згідно з установленими вимогами та з аналітичними розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та пояснювальною запискою відповідно до  Інструкції з підготовки бюджетних запитів щодо потреби у коштах на утримання установ районного підпорядкування, реалізацію галузевих програм та заходів

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

У термін подання бюджетного запиту до відділу фінансів райдержадміністрації

10.

Провести аналіз бюджетних запитів на 2020 рік, поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, узагальнити їх та підготувати згідно з вимогами чинного законодавства проект районного бюджету на 2020 рік та прогноз районного бюджету на 2021 - 2022 роки для подання його на розгляд до районної державної адміністрації

Відділ фінансів райдержадміністрації

До 15.11.2019

Продовження додатка

11.

Після схвалення райдержадміністрацією проекту рішення про районний бюджет на 2020 рік та прогнозу районного бюджету на 2021-2022 роки подати його на розгляд і затвердження до районної ради

Відділ фінансів райдержадміністрації

До 20.11.2019

12.

Забезпечити участь разом з головними розпорядниками коштів районного бюджету у  нарадах з депутатами районної ради, представниками громадськості, іншими учасниками бюджетного процесу щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2020 рік

Відділ фінансів райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

До 15.12.2019

13.

Забезпечити оприлюднення бюджетних запитів на 2020 рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів районного бюджету

Не пізніше ніж через три дні після подання проекту рішення про районний бюджет на 2020 рік до районної ради

 


Керівник апарату

райдержадміністрації      /підпис існує/                                       Любов  ПАВЛЮК

Людмила Горкуша