img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Алгоритм забезпечення особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації згідно постанови Кабінету Міністрів України №321 та згідно постанови про внесення змін до неї №238 від 14.03.2018р. PDF Друк
Четвер, 07 червня 2018, 14:02

1. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або їх законний представник звертається в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації, для отримання направлення на забезпечення технічним засобом реабілітації (далі ТЗР) із необхідними документами:


  • Заява про взяття на облік.

  • Паспорт або свідоцтво про народження.

  • Ідентифікаційний код.

  • Висновок МСЕК (ЛКК).

  • Індивідуальна програма реабілітації.

  • Довідка про реєстрацію місця проживання (для дітей).
  • Посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

 

2. В органі соціального захисту населення особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або їх законний представник обирають підприємство, яке їх забезпечить ТЗР. Працівник органу соціального захисту населення виписує направлення на забезпечення ТЗР та створює цифровий договір у Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).


3. Підприємство протягом наступних 20-ти робочих днів проводить медичне анкетування для підбору моделі ТЗР згідно функціональних можливостей користувача залежно від його індивідуальних потреб та подає органу соціального захисту населення згоду/відмову на забезпечення відповідним ТЗР.


4. Підприємство роздруковує договір та медичну анкету в 3-ьох екземплярах та надсилає в орган соціального захисту населення на підпис начальником органу соціального захисту населення, особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю або їх законним представником. *


5. Після укладання тристороннього договору усі примірники договорів, підписані органом соціального захисту населення, особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю або їх законним представником та підприємством, надсилаються органом соціального захисту населення сторонам договору протягом 5-ти робочих днів з дати його підписання. *


6. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих днів з дати укладення договору. Разом з ТЗР особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю або їх законному представнику надсилається акт з прийому-передачі робіт у 3-ьох екземплярах для підпису та зворотної відправки на підприємство.


7. Після забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації згідно з тристороннім договором підприємство надсилає органу соціального захисту населення рахунок та три примірника акта прийому-передачі робіт, підписані особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю або їх законним представником та керівником підприємства, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку. *


8. Підписані трьома сторонами акти прийому-передачі робіт надсилаються органом соціального захисту населення усім сторонам договору.