img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
До уваги роботодавців! PDF Друк
Середа, 12 лютого 2020, 17:37

Відповідно до підпункту 2 пункту 41 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 634-р, виданий наказ Мінсоцполітики №56 від 29.01.2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах».


Методичні рекомендації щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах (далі – Методичні рекомендації), розроблено з метою забезпечення єдиного підходу до визначення у колективних договорах та угодах вимог щодо створення умов праці, в яких жінки та чоловіки можуть вести трудову діяльність на рівній основі, забезпечується фактична рівність чоловіків і жінок на робочих місцях, не допускається дискримінація за ознакою статі.


Методичні рекомендації можуть використовуватись суб’єктами сторін соціального діалогу відповідного рівня при укладанні колективних договорів та угод.


Застосування Методичних рекомендацій дасть змогу, зокрема:


-         ефективніше використовувати наявні робочі ресурси;


-  отримувати більші вигоди для підприємства у конкуренції за кваліфіковану робочу силу завдяки усуненню дискримінаційних чинників.


Упровадження політики рівності та недискримінації на підприємствах, в установах,  організаціях сприятиме встановленню:


-         прозорих та чітких принципів і методів управління трудовим колективом (працівниками підприємства);


-         рівних і незалежних від статі можливостей професійного навчання, розвитку, кар’єрного зростання;


-         умов для поєднання професійної діяльності з сімейними обов’язками, у тому числі шляхом застосування гнучкого робочого графіка та можливості дистанційної роботи в межах режиму роботи підприємства, установи, організації.


Методичні рекомендації ґрунтуються на нормах Конституції України, Кодексу законів про працю України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, законів України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про колективні договори і угоди”, „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, „Про соціальний діалог в Україні”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”.