img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Р І Ш Е Н Н Я колегії районної державної адміністрації 26.06.2019 № 17 PDF Друк
Понеділок, 08 липня 2019, 14:34

Картинки по запросу герб для документів

УКРАЇНА


БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

колегії  районної державної адміністрації


26.06.2019                                                                                                        № 17


Про хід виконання Плану заходів

щодо реалізації Стратегії забезпечення

сталої відповіді на епідемії туберкульозу,

у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/

СНІДу на період до 2020 року в Брусилівському

районі


Заслухавши інформацію Ариштович О.Д. – начальника відділу освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту Брусилівської райдержадміністрації із зазначеного питання, колегія районної державної адміністрації відмічає, що в районі питання виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу перебуває на постійному контролі керівництва райдержадміністрації та Брусилівської селищної ради.


Розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.01.2019 року № 7 затверджено  Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу  на період до 2020 року та затверджено план заходів щодо її реалізації в Брусилівському районі.


КНП «Брусилівська лікарня» та КНП «ЦПМСД» Брусилівської селищної ради розроблено план розширення доступу населення до профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду, підтримки та соціально-медичних послуг хворим на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД в районі на 2019-2020 роки.

Станом на 19.06.2019 на “Д” обліку в кабінеті інфекційних захворювань перебуває 57 ВІЛ-інфікованих, у тому числі 32 зі СНІДом та 1 дитина народжена від ВІЛ-інфікованої жінки. Вперше виявлених в поточному році та взятих на облік - 2.


В Кабінеті інфекційних захворювань наявні швидкі тести на ВІЛ. Всім пацієнтам зі станами та захворюваннями, що потребують обстеження на ВІЛ-інфекцію, представникам груп ризику та всім бажаючим проводиться безоплатне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію.

Всіх осіб з вперше виявленим  позитивним результатом на ВІЛ-інфекцію своєчасно беруть під медичний нагляд та скеровують до обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, однак проблемою залишається той факт, що деякі хворі не бажають з’являтися на огляд до лікаря, заперечують свій діагноз, відмовляються від лікування,  проходження обстежень, що значно утруднює їх диспансеризацію.


КНП «Брусилівська лікарня» щоквартально формуються та своєчасно подаються відповідні облікові та звітні форми до обласного центру СНІДу.

В грудні 2018 року до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом лікарем-інфекціоністом КНП “Брусилівська лікарня” спільно зі службою у справах дітей, сім'ї та молоді Брусилівської селишної ради проведено диспути, анкетування, бесіди з елементами тренінгу у загальноосвітніх закладах району на тему: “Живи з позитивом - знай свій ВІЛ-статус”. Серед учнів розповсюджено інформаційні листівки щодо передачі ВІЛ, його профілактики, формуванню здорового способу життя.


Вперше виявлених в поточному році хворих на туберкульоз - 7 ( 47.3 на 100 тис. населення), з них 1 ВІЛ-асоційований ТБ; рецедив туберкульозу - 1(6,7 на 100 тис. населення).

Серед працівників закладів охорони здоров'я в поточному році випадків захворювання на ТБ немає.

Охоплення дорослого населення з груп ризику профілактичним огдядом на туберкульоз (флюорографія) станом на 19.06.2019  - 1012 осіб - 38,5%.


Виявлення нових випадків та рецедивів туберкульозу з КСБ “+” станом на 19.06.2019 р. - 5,9% (нормативний показник - не більше 10,5%).

Смерність від туберкульозу - 2 випадки - 13,5 на 100 тис. населення (1 вперше виявлений ТБ та 1 випадок раніше).

ВІЛ-асоційованого ТБ — 20 випадків всього на обліку, в поточному році 1 випадок.

ВІЛ-інфікованим за показаннями проводиться хіміопрофілактика туберкульозу.

Протягом 2019 року проведено туберкулінодіагностику дітям – 706 чол.

Оздоровлено дітей із тубвіражем в санаторії «Лісовий берег» - 107 %.


Враховуючи недоліки та проведену роботу,  колегія районної державної адміністрації

ВИРІШИЛА:


1. Рекомендувати головним лікарям КНП «Брусилівська лікарня» та КНП «ЦПМСД» Брусилівської селищної ради:

1) Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2) Покращити диспансеризацію населення направлену на раннє  виявлення хворих на туберкульоз, а саме: першочергове флюорографічне обстеження осіб, які не проходили обстеження 2 і більше роки а також диспансерних хворих, які відносяться до груп ризику захворювання на туберкульоз.

3) Забезпечити охоплення дитячого населення туберкулінодіагностикою та своєчасне направлення віражних (інфікованих) дітей на консультацію до фтизіатра для подальшого уточнюючого обстеження та проведення відповідного лікування.

4) Забезпечити виконання наказу управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 26.01.2018 № 123 «Про удосконалення порядку здійснення фармаконагляду при застосуванні вакцин та туберкуліну».

5) Постійно вести нагляд і проводити регулярне обстеження осіб, які в минулому хворіли на туберкульоз.

6) Проводити обов'язкове щорічне флюорографічне обстеження  ВІЛ-інфікованих.

7) Забезпечити виявлення, обстеження та призначення хіміопрофілактики особам, контактним із хворими на туберкульоз.

8) Проводити лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лише під безпосереднім контролем медичного працівника, а за відсутності можливості - соціального працівника.

9) Забезпечити обстеження на ВІЛ-інфекцію  хворих на туберкульоз чи з підозрою на нього, а також осіб з груп ризику та зі станами чи захворюваннями при яких пропонується обстеження на ВІЛ-інфекцію.

10) Покращити санітарно-освітню роботу серед населення району з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.


2. Рекомендувати виконкомам Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад:

1) Для покращення роботи по боротьбі з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та туберкульозом в районі налагодити тісну співпрацю з ìåäè÷íîþ ñëóæáîþ, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè,   ãðîìàäñüêèìè, ïîë³òè÷íèìè, ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íøèìè çàö³êàâëåíèìè â³äîìñòâàìè.

2) Активізувати роботу органів місцевого самоврядування по залученню до медичного обстеження осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя (алкоголізм, наркоманія, бродяжництво і т.п.), пенсіонерів, непрацюючих працездатного віку, осіб, що повернулися із місць позбавлення волі, внутрішньопереміщених осіб.


3. Відділу освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації підготувати проект розпорядження про затвердження нового складу координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.


4. Рекомендувати КНП «Брусилівська лікарня» та КНП «ЦПМСД» Брусилівської селищної ради, виконкомам Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад  щопівріччя до 01 числа наступного місяця  інформувати відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації про хід виконання рішення колегії.


5.Відділу освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації надавати райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання рішення колегії щопівріччя до 05 числа наступного місяця.


6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 


Голова колегії         /підпис існує/                                              Олександр НЕНЮК